Hanyk Michal - člen JSDHO
Hatzel Radek - člen JSDHO
Hatzelová Martina
Hnízdil Václav - člen JSDHO
Jiránek Jiří - člen JSDHO - strojník
Kopečná Maryla
Křepelka Vladimír - člen JSDHO
Kühnel Eduard
Kühnel Pavel
Lank Karel - starosta
Lanková Hana
Lanková Šárka
Laššů Milan - místostarosta
Maštálko Rudolf - člen JSDHO
Miškovský Jiří - revizor účtu
Mizera Roland
Novotná Martina
Novotný Luboš
Paidar Jan
Pařík Václav - velitel JSDHO
Pech Jiří
Rosenbaum Jan
Rosenbaum Jiří- člen JSDHO - strojník
Rosenbaumová Ilona - hospodářka
Tuma Petr
Vojtěch Tomáš - člen JSDHO
                               Celkem 26 členů sboru