Bauml Zdeněk - kronikář
Hanyk Michal - člen JSDHO
Hatzel Radek - člen JSDHO
Hatzelová Martina
Hnízdil Václav - místostarosta a  člen JSDHO
Jiránek Jiří st.
Jiránek Jiří ml. - člen  JSDHO - strojník
Kopečná Maryla
Křepelka Vladimír - člen JSDHO
Lank Jiří
Lank Karel - starosta
Lanková Hana
Lanková Šárka
Laššů Milan 
Maštálko Rudolf - člen JSDHO
Miškovský Jiří - revizor účtu
Novotná Martina
Novotný Luboš
Paidar Jan
Pařík Václav - velitel JSDHO
Pech Jiří
Rosenbaum Jan
Rosenbaum Jiří-  člen JSDHO - strojník
Rosenbaumová Ilona - hospodářka
Vojtěch Tomáš - člen JSDHO
                                  Celkem 25 členů sboru