Bauml Zdeněk - kronikář
Hanyk Michal - člen JSDHO a preventista
Hatzel Radek - člen JSDHO a preventista
Hnízdil Václav - místostarosta a  člen JSDHO
Jiránek Jiří st.
Jiránek Jiří ml. - člen  JSDHO - strojník
Kopečná Maryla
Kyksa Karel
Kyksa Ondřej
Kyksová Václava
Křepelka Vladimír - člen JSDHO
Lank Jiří
Lank Karel - starosta
Lanková Hana

Lanková Karolína

Lanková Šárka
Laššů Milan 
Maštálko Rudolf - člen JSDHO
Miškovský Jiří - revizor účtu
Novotná Martina
Novotný Luboš
Paidar Jan
Pařík Václav - velitel JSDHO
Pech Jiří
Rosenbaum Jan
Rosenbaum Jiří-  člen JSDHO - strojník
Rosenbaumová Ilona - hospodářka
Vojtěch Tomáš - člen JSDHO
                                Celkem 28 členů sboru