2013

Bauml Zdeněk - kronikář
Hatzel Radek - člen JSDHO a preventista

Hatzelová Martina

Hnízdil Václav - místostarosta a  člen JSDHO
Jiránek Jiří st.
Jiránek Jiří ml. - člen  JSDHO - strojník
Kyksa Karel
Kyksa Ondřej
Kyksová Václava
Křepelka Vladimír - člen JSDHO

Kuhnel Ivo

Lank Jiří
Lank Karel - starosta a člen JSDHO
Lanková Hana

Lanková Karolína

Lanková Šárka
Laššů Milan 
Maštálko Rudolf - revizor účtu a člen JSDHO
Miškovský Jiří
Novotná Martina
Novotný Luboš
Pařík Václav - velitel JSDHO
Pech Jiří
Richter Marek - člen JSDHO
Rosenbaum Jan
Rosenbaum Jiří-  člen JSDHO - strojník
Rosenbaumová Ilona - hospodářka
Vojtěch Tomáš - člen JSDHO
                             Celkem 28 členů  sboru