2014

 1. Bauml Zdeněk - kronikář
 2. Dostál Tomáš
 3. Dostálová Petra
 4. Hatzel Radek - člen JSDHO a preventista
 5. Hatzelová Martina
 6. Hatzelová Jaroslava
 7. Hnízdil Václav - místostarosta a  člen JSDHO, zástupce velitele
 8. Jiránek Jiří st.
 9. Jiránek Jiří ml. - člen  JSDHO - strojník
 10. Kyksa Jiří
 11. Kyksa Karel
 12. Kyksová Václava
 13. Křepelka Vladimír
 14. Kühnel Ivo - vedoucí kroužku Mladých hasičů
 15. Lank Jiří
 16. Lank Karel - starosta a člen JSDHO
 17. Lanková Hana
 18. Lanková Karolína
 19. Lanková Šárka
 20. Laššů Milan 
 21. Maštálko Rudolf - revizor účtu a člen JSDHO
 22. Pařík Václav - velitel JSDHO
 23. Richter Marek - člen JSDHO
 24. Rosenbaum Jan
 25. Rosenbaum Jiří-  člen JSDHO - strojník
 26. Rosenbaumová Ilona - hospodářka
 27. Vojtěch Tomáš - člen JSDHO
                
Mladí hasiči :
 1. Ceé Filip
 2. Hnízdilová Veronika
 3. Hrochová Sára
 4. Ivanová Anna
 5. Ivanová Petra
 6. Jiránková Zuzana
 7. Nejedlý Richard
 8. Peukertová Lucie
 9. Richterová Nicol
 10. Sokolová Tereza
 11. Valeš Dominik
 12. Vlach Ondřej
 13. Vojtěch Štěpán
 14. Výrava Aleš