rok 2015  stav k 31.12.

 1. Bauml Zdeněk
 2. Dostál Tomáš
 3. Dostálová Petra
 4. Hatzel Radek - člen JSDHO
 5. Hatzelová Martina
 6. Hatzelová Jaroslava
 7. Hnízdil Václav - člen JSDHO, velitel
 8. Jiránek Jiří st.
 9. Jiránek Jiří ml. - člen  JSDHO - strojník
 10. Kyksa Jiří
 11. Kyksa Karel
 12. Kyksová Václava
 13. Kühnel Ivo - vedoucí kroužku Mladých hasičů
 14. Lank Jiří
 15. Lank Karel - starosta a člen JSDHO
 16. Lanková Hana
 17. Lanková Karolína
 18. Lanková Šárka
 19. Laššů Milan 
 20. Maštálko Rudolf - revizor účtu a člen JSDHO
 21. Pařík Václav - místostarosta, zástupce velitele a člen  JSDHO
 22. Richter Marek - člen JSDHO
 23. Rosenbaum Jan
 24. Rosenbaum Jiří-  člen JSDHO - strojník
 25. Rosenbaumová Ilona - hospodářka
 26. Vojtěch Tomáš - člen JSDHO
                
Mladí hasiči :
 1. Ceé Filip
 2. Hnízdilová Veronika
 3. Hofman Adam
 4. Hrochová Sára
 5. Ivanová Anna
 6. Ivanová Pavla
 7. Ivanová Petra
 8. Jiránková Zuzana
 9. Michailov Nikita
 10. Olekšák Benedikt
 11. Olekšáková Klaudie
 12. Peukertová Lucie
 13. Richterová Nicol
 14. Sokolová Tereza
 15. Valešová Aneta
 16. Vlach Ondřej
 17. Vojtěch Štěpán
 18. Výrava Aleš
 19. Výrava Lukáš