28.01.2017 16:05

      3. září 2016 jsme pořádali soutěž v požárním útoku s motorovými stříkačkami PS12 „Dlouhomostecká dvanáctka“ a to v pořadí 3. ročník.  Bojovalo 6 družstev, dvě družstva z Lažan, dvě z Jeřmanic a dvě družstva byla dlouhomostecká.  Původně byla soutěž ohlášena jako jednokolová s vloženou tajnou disciplínou.. Po provedení požárním útoku bylo družstvo našich mužů na l. místě, ale vzhledem k malému počtu startujících, jsme byli přemluveni k provedení ještě jednoho požárního útoku. Ten se nevydařil tak, jak jsme si představovali a spadli jsme  na bramborové čtvrté místo. Poděkování je opět pro hasiče ze Šimonovic, kteří nám dopravovali vodu do kádě. Při soutěži byly prvně použity elektronické terče, které jsme zakoupili s  přispěním finanční dotace od Libereckého kraje.