28.01.2017 16:07

    

Rok 2016 byl pro náš sbor úspěšný z pohledu dotací. Získali jsme od Libereckého kraje, jak jsem již zmiňoval, finanční prostředky na nákup elektronické časomíry a vybavení pro naše soutěžící děti. Další, pro nás podstatnou událostí je i pořízení dopravního automobilu Mercedes, pro potřeby JSDHO. Obec na základě vyhlášeného dotačního titulu nezaváhala a ihned napoprvé se jí podařilo získat finanční prostředky na nákup historicky prvního nového automobilu, neboť  jednotka v minulosti využívala pro svoji výjezdovou činnost vždy vozidla starší, z druhé ruky.