01.06.2010 09:21


Plán činnosti SDH Dlouhý Most na rok 2010

 

1./ Nábor nových členů SDH  - probíhá průběžně

2./ Uzavření smlouvy mezi SDH a Obecním úřadem Dlouhý Most - provedeno

3./ Školení velitele a strojníků - splněno

4./ Školení členů jednotky - probíhá průběžně

5./ Výcvik požárního družstva - probíhá průběžně

6./ Vystrojení a vybavení jednotky - probíhá průběžně

7./ Údržba techniky, objektu požární zbrojnice a požární nádrže - probíhá průběžně

8./ Patronát nad tenisovým kurtem a hřištěm

9./ Provedení technické kontroly na vozidle Praga V3S - vozidlo prodáno, místo toho vlastníme AVII DA 12,STK proběhne v měsící srpnu - splněno

10./ Začlenění vozidla do IZS - vozidlo AVIA DA12 začleněno do IZS - splněno

11./ Příprava a dohled nad pálením čarodějnic - splněno

12./ Po dohodě ze Základní školou Dlouhý Most, účast a pomoc při pořádání dne dětí s prezentací techniky nejen našeho SDH ale i SDH sousedních obcí

13./ Uspořádání taneční zábavy - průběžně splněno

14./ Získávání sponzorských darů pro činnost SDH -

15./ Vytvoření internetových stránek SDH - splněno    

   https://hasici-dlouhymost.webnode.cz

16./ Zajištění kronikáře