Sbor dobrovolných hasičů Dlouhý Most získal na rok 2017 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.:MSMT-12620/2017 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR ve výši 50.000 Kč na podporu mladých hasičů SDH Dlouhý Most. Dotace byla využita na nákup přenosné motorové stříkačky PS 12, odměnu vedoucího kroužku mladých hasičů a pokrytí startovného na soutěžích, občerstvení a pobytu na soustředění. 

Tento rok slavíme

 

 

Naši partneři:

 

    

 

 

   

VABRUS  s.r.o.