Výborové schůze

21.03.2010 11:22

Výbor SDH a členská základna se schází každý první čtvrtek v měsíci od 17.00 hod. v  hasičárně Dlouhý Most. Je vítán každý, kdo má zájem o činnost hasičů, nebo se hasičem chce stát.