JSDHO 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

obce Dlouhý Most