Zde najdete  informace o tom, co se událo u našeho SDH

28.01.2017 16:07

    

Rok 2016 byl pro náš sbor úspěšný z pohledu dotací. Získali jsme od Libereckého kraje, jak jsem již zmiňoval, finanční prostředky na nákup elektronické časomíry a vybavení pro naše soutěžící děti. Další, pro nás podstatnou událostí je i pořízení dopravního automobilu Mercedes, pro potřeby JSDHO. Obec na základě vyhlášeného dotačního titulu nezaváhala a ihned napoprvé se jí podařilo získat finanční prostředky na nákup historicky prvního nového automobilu, neboť  jednotka v minulosti využívala pro svoji výjezdovou činnost vždy vozidla starší, z druhé ruky.

28.01.2017 16:06

     Týden na to 3. prosince se konala na sále Mikulášská zábava, při hudbě skupiny Rytma. I přes velké snahy dlouhodobě předem tuto akci medializovat, byla účast malá a akce byla již druhou, v tomto roce prodělečnou. 

28.01.2017 16:06

Na konci listopadu jsme strojili vánoční stromek na návsi.  Na první adventní neděli 27. listopadu proběhlo jeho rozsvěcení.  Jako každý rok jsme zajišťovali řízení dopravy pro bezpečném projití průvodu obcí. Připravili jsme ve stánku vedle krásného a nově nasvíceného vánočního stromku pro děti a dospělé, teplé občerstvení.

28.01.2017 16:06

       Od poloviny srpna, byla restaurace U Loterie uzavřena. Po příchodu nového nájemce jsme uspořádali na sále 21.října  rychlou akci, pod názvem MUSIC PARTY.  I přes všemožnou reklamu této akci, přišlo kolem 20 lidí . 

28.01.2017 16:05

      3. září 2016 jsme pořádali soutěž v požárním útoku s motorovými stříkačkami PS12 „Dlouhomostecká dvanáctka“ a to v pořadí 3. ročník.  Bojovalo 6 družstev, dvě družstva z Lažan, dvě z Jeřmanic a dvě družstva byla dlouhomostecká.  Původně byla soutěž ohlášena jako jednokolová s vloženou tajnou disciplínou.. Po provedení požárním útoku bylo družstvo našich mužů na l. místě, ale vzhledem k malému počtu startujících, jsme byli přemluveni k provedení ještě jednoho požárního útoku. Ten se nevydařil tak, jak jsme si představovali a spadli jsme  na bramborové čtvrté místo. Poděkování je opět pro hasiče ze Šimonovic, kteří nám dopravovali vodu do kádě. Při soutěži byly prvně použity elektronické terče, které jsme zakoupili s  přispěním finanční dotace od Libereckého kraje.

28.01.2017 16:05

Jako v předešlých letech se  11. června konaly na fotbalovém hřišti Dlouhomostecké slavnosti.  Jejich součástí byla i námi pořádaná soutěž v požárním útoku s motorovými stříkačkami PS8 a to již 5. ročník „Dlouhomostecká osmička“ s vloženou tajnou disciplínou. Sešlo se 6 soutěžních družstev, dvě byla dlouhomostecká a to družstvo starších dětí a mužů, dále Záskalí, Bezáskovice, Modlibohov a Šimonovice, které nám zajišťovali dopravu vody. Soutěž byla jednokolová. Celkově starší děti obsadily páté a muži třetí místo. Po ukončení soutěže následovaly samotné slavnosti. V průběhu celého dne jsme se starali o občerstvení pro všechny přítomné. 

28.01.2017 16:04

Dne  8.6.2016 nás navštívila hodnotící komise v soutěži Obec roku.  K nadcházející soutěži  Dlouhomostecká osmička jsme předvedli na požární nádrži společně s našimi dětmi požární útok a zajistili občerstvení pro komisi.

28.01.2017 16:04

Na soutěži Záskalský  srandamač konaný 14.května  jsme byli podruhé. Po dohodě s pořadateli jsme soutěžili jak s PS12, tak i s PS8. Na neobvyklé klikaté trati pod budovou sboru při pěkném počasí jsme vybojovali v požárním útoku 6. místo s  PS12 a 9.místo s PS8.

28.01.2017 16:03

Na konci dubna jsme jako každoročně stavěli ověnčenou májku na návsi a následně prováděli dozor při pálení čarodějnic a zajišťovali občerstvení na  hřišti.

28.01.2017 16:03

V záludné a v okolí vyhlášené soutěži s tajnými disciplínami Sedlejovický srandamač jsme 23.dubna s motorovou stříkačkou PS12 obsadili 16. místo.

28.01.2017 16:02

Vzpomínka na střet prusko-rakouských vojsk se konala v jediném možném termínu 16. dubna. Deštivé počasí se podepsalo na malé účasti přihlížejících. Zajišťovali jsme občerstvení a dohled nad dopravou.

28.01.2017 16:02

     20.2.2016 jsme pořádali na sále obecního úřadu a tělocvičně základní školy  2. ročník  soutěže Dlouhomostecký čtyřboj. Soutěžilo celkem 28 družstev v různých věkových kategoriích, v disciplínách  motání hadic, štafeta dvojic, vázání uzlů a překážkový běh.  Velice úspěšná akce, která je přípravou na nadcházející soutěžní sezonu, a o které se psalo i v Libereckém deníku.

28.01.2017 16:01

V měsící březnu jsme za pomoci p. starostky ing. Běly Ivanové zažádali u Libereckého kraje z dotačního fondu  1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezska Libereckého kraje o dotaci na  soutěž „Dlouhomostecký čtyřboj“ a „Dlouhomostecká osmička“.  Žádost byla následně kladně vyřízena a po zakoupení elektronické časomíry a vybavení pro naše děti jsme obdrželi částku 17.500,- Kč.

28.01.2017 16:01

6. Dlouhomosteckého masopustu a následné veselice jsme si užili 6. února. Společně s Farností Dlouhý Most jsme se drželi již zažitých pravidel,  kde v Císařské aleji se sešly krásně vystrojené masky, které prošly obcí až na náves. Ve stáncích byly připraveny vepřové hody, chleba se sádlem, plněné povidlové knedlíky a kremrole.  Nejhezčí dětské masky byly ohodnoceny malými drobnostmi.  Jako každoročně se jedná o vyhlášenou a hojně navštěvovanou akci.  Veselí pokračovalo večer v plně vyprodaném sále restaurace u Loterie, kde se dospělé masky mohly bavit při hudbě skupiny Kontakt.  

28.01.2017 16:00

Ještě v lednu  proběhla akce „Den otevřených dveří“ ve všech obecních objektech. K tomuto bylo přistoupeno poté, co plánovaná rekonstrukce skladu v prodejně potravin vyvolala vlnu rozhořčení.   Proto se někteří občané obce mohli podívat i do hasičárny a do naší zasedací místnosti

28.01.2017 15:59

16.1.2016 jsme byli pozváni na Výroční valnou hromadu SDH Šimonovice v místní restauraci U Hastrmánka.  V nám známém prostředí jsme mohli nasát atmosféru o životě a činnosti našeho sousedního sboru, která nám byla přínosem. Letos jsme opět pozváni a to 14. ledna do restaurace U potůčku.

28.01.2017 15:57

       Všechny subjekty, které se podílejí na společenském dění v obci se potýkají s nedostatkem místa pro svoji činnost a na uskladnění svého vybavení. Obec zažádala o dotaci  na libereckém kraji a dne 13.1.2016 se na budoucí opravené prostory v prodejně potravin přijel podívat hejtman Libereckého kraje Martin Půta.  Zavítal i do hasičárny, kde shlédl i naši zasedací místnost. Skladové prostory prošly rekonstrukcí a naši mladí hasiči zde mohou využívat část k umístění svého vybavení.

17.07.2013 20:14

15.červen byl pro nás významný. Konaly se Hasičské slavnosti ke 145 založení SDH Dlouhý Most. Oslavy začaly ve 13.00 hod., kde nám prapor předala starostka obce Běla Ivanová a následovalo žehnání praporu naším farářem otcem Josefem Faltejskem. Poté jsme shlédli ukázky kynologů. Od 15.00 hod. začala soutěž se starými stříkačkami PS 8. Zůčastnilo se 8 družsten a my jsme obsadili bramborovou 4. příčku. Vyhrály Jeřmanice junioři, druhé Sedjevice, třetí Bezáskovicce. Po soutěži začala volná zábava, kde nám hrála kapela "Už jedou!" a "Hluchýmu do vrat".  Oslavy byly ukončeny půl hodiny po půlnoci.  Přálo nám super počasí a oslavy se vydařily.

17.07.2013 20:13

Dne 29.4.2013 jsme postavili na návsi májku a poté jsme zajistili čarodějnice na fotbalovém hřišti.

17.07.2013 20:11

Dne 20.4.2013 jsme se zůčastnili soutěže "Sedlejovický srandamač" v požárním útoku s PS 12  s netradiční disciplínou. Obsadili jsme 20. místo kde se nám až na potřetí podařilo zatlouct hřebík do špalku.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>