28.03.2010 13:50

Dne 24.3.2010 odsouhlasilo zastupitelstvo obce prodej hasičského vozidla PRAGA V3S a zároveň nákup hasičského speciálu AVIA DA 12 .