18.05.2012 13:40

Dne 29.4.2012 jsme na návsi postavili májku a připravili na hřišti vatru na Čarodějnice.  30.4.2012 jsme  uspořádali hezký večer při pálení Čarodějnic. Obcí prošel průvod s lampiony, děti si byly zastříkat na rybníce a poté se všichni shromáždili na hřišti, zapálila se vatra, opékaly se špekáčky, jedlo se pilo a při tom nám hrála contry skupina skupina LB Band. Večer se moc vydařil.