28.03.2010 14:38

Maxipomlázka připevněná na podiu.