11.04.2010 09:58

Dne 6.4.2010 na schůzi výboru SDH bylo odsouhlaseno, že se jednotka i další členové budou scházet každý čtvrtek od 17.00 hod. v hasičárně, kde se bude provádět úklid a údržba techniky a další práce spojené s činností SDH.