21.03.2010 12:29

Dne 25.2.2010 nám byla nabídnuta k odkoupení od OÚ Kořenov hasičská AVIA DA12.