Jak se scházíme

21.03.2010 11:17

Výbor SDH a členská základna se schází 1x měsíčně a to první pondělí v restauraci U hastrmánka Dlouhý Most. Jsou vítáni všichni, kteří mají zájem o činnost v SDH nebo se stát novými členy.